Peksimet Adası

Hava şartları paralelinde, zaman zaman oldukça sert akıntıların görüldüğü oldukça bakir bir yerdir. Görüş 50m.’lere kadar uzar. Mayıs ve Haziran aylarında böcek ve karavida görülebilir. Duvarlardaki anthiaslar pespembe renkleriyle yüzeyleri süslerler. 55m.’den yukarı doğru çıkan çatlakta binlerce mağara karidesi bulunmaktadır. Deniz dalgalı değilse, adanın kuzey doğusuna demirleyip birden fazla dalış yapılması mümkündür.