Padi Divemaster

Bu program profesyonel dalışın ilk basamağını oluşturur. İleri dalış teorisinin yanısıra dalış faaliyetlerinin planlanması, organize edilmesi, yürütülmesi ve dalış liderliği konusunda bilgi ve beceri sahibi olunur.

Kurs İçeriği:
Teori ve pratik çalışmalar.

Suya yatkınlık ve beceri değerlendirmesi
Suya yatkınlık ve dayanıklılık
Genel dalış becerileri
Problem çözümü değerlendirmesi
Kurtarma becerilerinin değerlendirmesi

Teorik çalışmalar
Dalış planlaması
Dalış idare ve kontrolü
Eğitimde öğrencileri idare etmek
Dalış fiziği
Dalış fizyolojisi
Dalış malzemeleri
Dalış becerileri ve çevre
Sportif dalış planlayıcısı

Pratik çalışmalar
Sualtında harita yapma
Havuz becerileri tekrarı
Havuz çalışmalarında Divemaster'ın rolü
Açık deniz eğitiminde Divemaster'ın rolü
Açık deniz aktivitelerinde Divemaster'ın rolü

Katılma Koşulları:
PADI Rescue Diver veya CMAS** sertifikasına sahip olmak, PADI Medic First Aid veya eşdeğer ilk yardım kursu yapmış olmak, en az 60 kayıtlı dalışı olmak, 18 yaşında olmak, yeterli fizik kondisyonu olmak ve dalışa engel sağlık problemi olmamak, komple dalış malzemesine sahip olmak

Facebook Grubuna Üye Ol